Felhasználási feltételek

A következő dokumentum a www.edubase.hu címen működő oldalak felhasználási feltételeit határozza meg. Ezek a szabályok nem vonatkoznak az oldal linkjein keresztül is elérhető más domain nevek alatt üzemelő weboldalakra. Azzal, hogy belép az edubase.hu internetes honlap valamelyik oldalára, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.
Szolgáltató/Üzemeltető: az EduBase oldalait karbantartó és üzemeltető személyzet.

Szolgáltatások igénybevétele
A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal folyamatosan bővülő szolgáltatásait igénybe venni. Ezek igénybevétele saját felelősségre történik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A következő szabályok valamennyi megnyilatkozási formára és felhasználóra vonatkoznak:
  • Tilos mások személyes adatait engedély nélkül megosztani. Továbbá szigorúan tilos más felhasználókról az információgyűjtés, valamint azok továbbadása.
  • Tilos a trágár, vagy másokat sértő kifejezések használata.
  • Tilos jogsértő tartalom megosztása.
  • Tilos a kéretlen levelek és hoax levelek küldése.
  • Tartózkodni kell minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti vagy annak szolgáltatásairól technikai információt hordoz.
  • Tiszteletben kell tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely felhasználót, indoklás nélkül megfoszthassa az edubase.hu ingyenes szolgáltatásainak használati jogától.

Feltöltött tartalmak
Minden az oldalra feltöltött tartalomért (kép, videó, fájl, hozzászólás, stb.) teljes felelősséget vállal a felhasználó. Ezeket a tartalmakat az üzemeltető kiemelheti, elmentheti, illetve az oldalon belül máshol (a szerző és a jogok megjelölésével) megosztatja.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő videók és kurzusok tartalmának hitelességéért és minőségéért.
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

IP cím megőrzése
A regisztráció, valamint az oldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, illetve a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatok csak hibakeresési és névtelen statisztikai célból kerülnek mentésre és felhasználásra.

Regisztráció törlése
A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot az oldal karbantartóival a Kapcsolat oldalon felsorolt elérhetőségeken keresztül.

Változtatás joga
Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen Felhasználási feltételek oldal módosítására. A módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, értesítjük a felhasználókat valamely formában. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a változásokat, lehetősége van kérvényezni fiókja végleges törlését az előző pontban leírtaknak megfelelően.

Utolsó módosítás: 2014. február 15.
https://static.edubase.hu/media/skin/loading-ring-button.svghttps://static.edubase.hu/media/skin/select-focus.pnghttps://static.edubase.hu/media/skin/disabled-focus.pnghttps://static.edubase.hu/media/skin/datetime-focus.png